Club Esportiu Gessers d'Algerri

Contacta

Podeu contactar amb el Club Esportiu ‘Los Gessers’ d’Algerri a través de:

Correu electrònic: clubesportiualgerri@gmail.com

Correu postal: Ajuntament d’Algerri, Plaça Major 1, 25130 Algerri.